Vietnam

Kỳ thi Sinh viên Quốc tế ASEAN lần thứ 2

AISC là chương trình thường niên do các trường Đại học trên toàn ASEAN khởi xướng, AISC lần thứ nhất do Đại học Muhammadiyah Magelang Indonesia đăng cai tổ chức và ngày nay, lần thứ 2 do TUEBA Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là nơi để sinh viên đại học từ các nước ASEAN có được nhiều cơ hội để thể hiện mô hình kinh doanh và tài năng độc đáo của mình trên toàn cầu cũng như nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế.

Hạng mục học thuật

Cuộc thi Mô hình Kinh doanh (BMC)

Yêu cầu
  1. Có thể áp dụng cho một doanh nghiệp mới được lên kế hoạch hoặc đang hoạt động
  2. Ý tưởng phải được hiển thị theo mẫu BMC có thể tải xuống trong mã QR bên dưới
  3. Mỗi đội gồm 3 sinh viên trong một trường đại học nhưng các thành viên trong nhóm có thể đến từ các khoa
  4. BMC phải được viết bằng tiếng Anh

Danh mục phi học thuật

Chủ đề của cuộc thi phi học thuật năm 2022 là “Students Got Talent”

Là cuộc thi video mà mỗi đội / cá nhân có thể gửi 1 video với thời lượng 3-5 phút

Yêu cầu
  1. Dưới dạng video thể hiện tài năng của một tập thể / cá nhân với thời lượng 3-5 phút
  2. Mỗi đội / cá nhân chỉ được gửi 1 video
  3. Mỗi đội bao gồm tối đa 3 sinh viên trong một trường đại học và các thành viên trong nhóm có thể từ một khoa hoặc giữa các khoa
  4. Video sẽ được xuất bản trên Kênh YouTube của AISC
  5. Độ phân giải video tối thiểu 720p

Người chiến thắng trong Road to The AISC 2022 lần thứ 2 sẽ nhận được:

· Chứng chỉ cạnh tranh quốc tế

· Có cơ hội vào vòng 2 của AISC thứ 2

AISC Host

       .